BASES ALFARERÍA-ALFARALMERÍA FERIA 2019

 

DESCARGA DOCUMENTOS

BASES FERIA ALFARALMERÍA 2019

Modelo de solicitud asistencia-ANEXO I

Modelo de declaración responsable-ANEXO II

Modelo de declaración jurada productos artesanales-ANEXO III